Hälsa och löpskadorskador

Löpning är en intensiv form av träning som ger stor träningseffekt, men även en förhållandevis hög skaderisk.

5 Vanliga löparskador

  1. Löparknä
  2. Hälseneinflamation
  3. Benhinneinflammation
  4. Plantar Fasciitis (ofta förväxlat med hälsporre)
  5. Stressfrakturer

Att förebygga skador

Den överlägset största skadeorsaken är för snabb ökning av träningsmängden. Det gäller både nya löpare och löpare som kommer tillbaka efter en tids uppehåll. Det har visat sig i flera undersökning att en försiktig ökning av träningsmängden är betydligt viktigare än både skotyp och löpstil.

Stretching verkar, enligt nyare forskning,  inte göra så mycket för att minska skaderisken och kan till och med öka den något. Däremot har en ordentlig uppvärmning bra effekt. Uppvärmningen blir ju också viktigare ju intensivare träningspasset är.

Löpstilen har också betydelse, men det är svårt att säga något bestämt om fotisättningens påverkan. Ett kortare löpsteg ger dock mjukare steg – något som borde leda till lägre belastning på kroppen.

Fotokällor: [1]
Runners World

Prenumerera på Runners World!
6 nr 299 kr, spara 16%
10 nr 499 kr, spara 36% + få löparklocka